Ứng dụng công nghệ A.I trong kinh doanh

Chuyển văn bản thành giọng nói

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp của bạn triển khai Marketing tốt hơn

Đăng ký dùng thử

Ứng dụng công nghệ A.I trong kinh doanh

Sản xuất Video Marketing tự động

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp của bạn triển khai Marketing tốt hơn

Đăng ký dùng thử

Ứng dụng công nghệ A.I trong kinh doanh

Tạo video tự động & lời thoại tự động

Mọi việc trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, giúp doanh nghiệp của bạn triển khai Marketing tốt hơn

Đăng ký dùng thử

Chuyển văn bản thành giọng nói nhân tạo tiếng Việt

  Chúng tôi làm gì?

  Tiên phong phát triển công nghệ Trí thông minh nhân tạo A.I

  Công nghệ là sức mạnh của doanh nghiệp. Chúng tôi tiên phong áp dụng trí thông minh nhân tạo A.Iđể giúp các doanh nghiệp
  sản xuất âm thanh & video marketing chuyên nghiệp và nhanh gọn nhất.

  Xem tất cả dịch vụ

  Giới thiệu TextSmart

  TextSmart với sứ mệnh
  áp dụng A.I vào cuộc sống

  Đi cùng với xu hướng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo song song với mục tiêu trở thành một công ty công nghệ cạnh tranh toàn cầu, TextSmart đã và đang tập trung, dành toàn bộ nguồn lực để phát triển các dịch vụ có liên quan đến AI.

  Chúng tôi đang nỗ lực theo kịp với xu hướng Công nghệ mới này và xây dựng nền tảng AI cung cấp trên các mô đun chủ yếu như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện giọng nói.

  Xem chi tiết

  Chúng tôi làm gì?

  Tiên phong phát triển công nghệ Trí thông minh nhân tạo A.I

  Công nghệ là sức mạnh của doanh nghiệp. Chúng tôi tiên phong áp dụng trí thông minh nhân tạo A.Iđể giúp các doanh nghiệp
  sản xuất âm thanh & video marketing chuyên nghiệp và nhanh gọn nhất.

  Xem tất cả dịch vụ

  Giới thiệu TextSmart

  TextSmart với sứ mệnh
  áp dụng A.I vào cuộc sống

  Đi cùng với xu hướng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo song song với mục tiêu trở thành một công ty công nghệ cạnh tranh toàn cầu, TextSmart đã và đang tập trung, dành toàn bộ nguồn lực để phát triển các dịch vụ có liên quan đến AI.

  Chúng tôi đang nỗ lực theo kịp với xu hướng Công nghệ mới này và xây dựng nền tảng AI cung cấp trên các mô đun chủ yếu như xử lý ngôn ngữ tự nhiên, nhận diện giọng nói.

  Xem chi tiết

  Sẵn sàng tạo ra những đột phá cùng TextSmart

  Chúng tôi có sứ mệnh thay đổi cách nhìn của bạn về A.I cũng như cách áp dụng các thuật toán A.I vào giải quyết vấn đề của doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp hoàn toàn chủ động phương án Marketing và có phương án tăng doanh thu.

  Hãy đăng ký để được tư vấn chi tiết nhất về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi:

  0123.456.7890 Chat tư vấn trực tiếp

  Error: Contact form not found.

  GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

  Bảng giá dịch cụ TextSmart

  Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 25% dịch vụ vĩnh viễn.

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS50

  500.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS45

  400.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS50

  500.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS45

  400.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  GIÁ LUÔN TỐT NHẤT

  Bảng giá dịch cụ TextSmart

  Đăng ký ngay hôm nay để hưởng phiếu giảm giá lên tới 25% dịch vụ vĩnh viễn.

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS50

  500.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS45

  400.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS50

  500.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS45

  400.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Gói TTS365-1

  5.000.000đ

  200.000 Ký tự

  30 ngày sử dụng

  Tối đa 8000 ký tự mỗi lần xử lý

  Tuỳ chọn giọng đọc (tuỳ chọn)

  Hình thức sử dụng(Web)

  Hỗ trợ kỹ thuật giờ hành chính

  Đăng ký ngay

  Dành riêng cho bạn

  Bài viết tin tức – Kiến thức chuyên môn

  NHẤT ANH THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ THƯỜNG NIÊN 2023

  Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng và Đối tác lịch nghỉ thường niên của Công ty chúng...

  NHẤT ANH THÔNG BÁO V/V NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 02/9

  Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh (“NAFARMA”) xin trân trọng thông báo tới Quý Khách hàng, Quý Đối tác lịch nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023,...

  NHẤT ANH KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC QUÝ II – 2023

  Định kỳ vào mỗi Quý của năm, Ban lãnh đạo của Công ty đã phát động phong trào khen thưởng cho cá nhân có thành tích...

  NHẤT ANH TỔ CHỨC KÝ THỎA THUẬN LỢI ÍCH TRUNG THÀNH – ĐỢT 2 NĂM 2023

  Nối tiếp thành tựu của năm 2022, vào ngày 12/7/2023 vừa qua, Công ty Nhất Anh đã trang trọng tổ chức buổi ký kết Thoả thuận...

  CHUYÊN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC THÁNG 08/2023

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình nhập khẩu và đề xuất biện pháp giải quyết...

  TRÌNH DƯỢC VIÊN BỆNH VIỆN/NHÀ THUỐC TP.HCM THÁNG 08/2023

  1.MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Bán hàng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm của công ty đến Nhà thuốc/Bệnh viện. Phát triển các sản phẩm của công...

  QUẢN LÝ TRÌNH DƯỢC VIÊN KHU VỰC TỈNH MIỀN ĐÔNG – THÁNG 08/2023

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch bán hàng cho trình dược viên khu vực phụ trách tại hệ...

  CHUYÊN VIÊN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG THUỐC THÁNG 07/2023

  1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Thực hiện việc kiểm tra chất lượng hàng hóa trong quá trình nhập khẩu và đề xuất biện pháp giải quyết...

  Xem thêm bài viết

  Khách hàng của chúng tôi

  TextSmart đã tiếp cận và phục vụ hàng trăm khách hàng

  Giúp các doanh nghiệp tối ưu chi phí marketing và tăng doanh thu nhanh chóng