NAFARMA – TEAM BUILDING 2022

CHANGE

WE BELIEVE IN!

 

On March 25th – 27th, 2022, Nhat Anh Pharmaceutical Company held a Team Building program with the theme "Change – We believe in" taking place in Mui Ne (Phan Thiet City). With the spirit of “Work hard – play hard", Nhat Anh Company team had a successful and fun trip.

Our company believes that people are the most important factor which determines the development of the business. If the members lack of connection or let their personal emotions dominate, it will greatly affect the sustainable development of the company.

Through simple team building games, we had a chance to get closer to each other, to ignore individual thoughts and aim for common development. We consider team building as an important way to have a united, understanding, sharing and strong team.

Let's take a look at some moments from the recent Team building program:

ice_screenshot_20220727-160531

ice_screenshot_20220727-161350

ice_screenshot_20220727-162521

web1

ice_screenshot_20220727-161243

web2

ice_screenshot_20220727-162059

 

 

 

 

 

 

NAFARMA – TEAM BUILDING 2022

CHANGE

WE BELIEVE IN!

 

Vào ngày 25-27/3/2022, công ty Nhất Anh đã tổ chức chương trình Team Building với chủ đề “Change – We believe in" diễn ra tại Mũi Né (TP. Phan Thiết). Với phương châm “Work hard – Play harder" (Làm việc chăm chỉ – vui chơi hết mình), tập thể công ty Nhất Anh đã có chuyến đi thành công và nhiều niềm vui.

 

Với công ty chúng tôi, con người là yếu tố quan trọng nhất, nó quyết định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu các thành viên thiếu sự liên kết hay để những cảm xúc cá nhân lấn át sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển bền vững của công ty.

 

Thông qua các trò chơi team building đơn giản, chúng tôi sẽ xích lại gần nhau, bỏ qua những suy nghĩ cá nhân nhằm hướng đến mục tiêu phát triển chung. Chúng tôi đánh giá team building là cách làm quan trọng để có một tập thể đoàn kết, thấu hiểu, chia sẻ và vững mạnh.

 

Hãy cùng nhìn lại một số khoảnh khắc trong chương trình Team building vừa qua:

ice_screenshot_20220727-160531ice_screenshot_20220727-161350

ice_screenshot_20220727-162521 web1

ice_screenshot_20220727-161243

web2

ice_screenshot_20220727-162059

Bài viết cùng chủ đề