NAFARMA TỔ CHỨC TEAMBUILDING 2017

Ngày 16,17.12.2017, Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Anh kết hợp chương trình Teambuilding với Công ty Dấu Ấn Việt (Vietmark) tại Bến Tre. Chương trình nhằm tạo điều kiện cho các cá nhân hòa nhập vào tập thể, chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như trong công việc; Tạo sự liên kết và mối quan hệ thân thiết giữa cá nhân với nhau, giữa các phòng ban trong công ty.

Một số hình ảnh trong chương trình:

035030041050

 

Bài viết cùng chủ đề