LỢI ÍCH KHI HIẾN MÁU

Hiến máu không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận máu mà nó còn mang lại lợi ích cho cả người hiến máu nữa. Dưới đây là một số lợi ích về sức khỏe mà bạn có được nhờ hoạt động hiến máu nhân đạo.

1

2

3

4

5

6

7

theo Kênh 14

Bài viết cùng chủ đề