TỰ HÀO NAFARMA TEAM BUILDING LIÊN TỤC TỪ 2015 ĐẾN 2020

NAFARMA muốn phát triển, muốn vững mạnh, muốn thành công trong kinh doanh không phải chỉ dựa vào trí tuệ, sức lực của một hay một vài người trong công ty mà nó cần có sự hợp tác của tất cả các thành viên.
Mỗi người trong NAFARMA là một thành viên có giá trị cũng như góp phần làm nên thành công trong một nhóm. Khi một cá nhân không hợp tác với các thành viên còn lại nghĩa là nguy cơ nhóm đó có thể sụp đổ. Nói như vậy không phải hàng ngày, hàng giờ các cá nhân phải giao lưu với nhau để hiểu nhau. Họ phải có công việc, nhiệm vụ của mình. Việc tổ chức các team building trò chơi nhằm giúp các thành viên gặp gỡ, trò chuyện, hiểu nhau hơn. Từ đó giúp NAFARMA có một tập thể vững mạnh.

nafarma-team

Bài viết cùng chủ đề