Công ty TNHH DP Nhất Anh (NAFARMA CO., LTD)

Địa chỉ: Minh Anh Tower, 7-8-9 floor, 307/4 Nguyen Van Troi Str., Ward 1, Tan Binh Dist., HCMC / 11 Hoang Dieu Str., Ward 10, Phu Nhuan Dist., HCMC

Điện thoại: +84 (0)28 3 991 7295 – Fax: +84 (0)28 3991 7293

Giờ làm việc: Thứ hai đến thứ sáu
Buổi sáng: 7h30 đến 12h00
Buổi chiều: 13h00 đến 16h30
Thứ 7 – Chủ nhật và ngày Lễ nghỉ

Email: info@nafarma.com

Website: http://www.nafarma.com