QUẢN LÝ SẢN PHẨM – THÁNG 10/2022
11/10/2022

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC   Biên soạn và cung cấp tài liệu chuyên môn các sản phẩm của công ty. Đào tạo, huấn luyện...


SALES ADMIN – THÁNG 10/2022
11/10/2022

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:   – Nhận kết quả thầu từ Phòng thầu – Liên hệ các CSYT để lấy mẫu Hợp đồng –...


KẾ TOÁN VIÊN – THÁNG 09/2022
07/09/2022

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Theo dõi và kiểm soát công nợ Tương tác với khách hàng/ Sales để thu hồi công nợ Ứng xử...


NHÂN VIÊN KHO – Tháng 9/2022
28/07/2022

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: Bảo quản và phân phối hàng hóa theo đúng nguyên tắc GDP, GSP. Theo dõi hạn dùng của các sản...


KẾ TOÁN VIÊN – Tháng 7/2022
13/07/2022

1. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: A. Thực hiện nghiệp vụ kế toán công nợ + Nhận và xử lý đơn hàng theo quy trình; +...


Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

028 3991 7295

BROCHURE

Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi

VIDEO

Remedica Cyprus HR Awards 2020