Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí

028 3991 7295

BROCHURE

Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi
Gia trị cốt lõi

Sản Phẩm

TRINITRINA

THÀNH PHẦN:  Mỗi ống (1.5mL) chứa Hoạt chất: Nitroglycerin: 5mg...

CANDESARKERN 8mg/ 16mg

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa: Candesarkern 8 Tablet :...

VENOKERN 500mg

THÀNH PHẦN: Mỗi viên bao phim chứa Hoạt chất: Diosmin:...

KERNHISTINE 8mg, 16mg

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa:   KERNHISTINE 8mg: Hoạt...

CLOZAREM

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa CLOZAREM  25 Tablet Hoạt...

LOVAREM 20

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén chứa Hoạt chất:  Lovastatin :...

CALCIUM LACTATE 300

Hoạt chất:   Calcium lactate Pentahydrate: 300mg Tá dược:  Povidone, Microcrystalline...

Nacardio Plus

THÀNH PHẦN: Mỗi viên nén bao phim chứa Hoạt chất: ...

CODALGIN

THÀNH  PHẦN Mỗi viên chứa Hoạt chất Paracetamol………………………………… 500 mg...